Wat is een Zero Waste Office?

Wanneer heeft u nu een Zero Waste Office? Wanneer u er alles aan heeft gedaan en er blijvend voor gezorgd heeft dat er in uw organisatie geen tot een minimale hoeveelheid restafval vrij komt.
Tot ziens afval! Welkom Grondstoffen!

Daadwerkelijk aantoonbaar een restafvalvrij kantoor!


Wat is het keurmerk Zero Waste Certification?

Het keurmerk Zero Waste Certification is een onafhankelijk en erkend keurmerk voor een Zero Waste Office. Hiermee wordt inzicht gegeven aan uw stakeholders dat de kwaliteit van het afvalbeleid voor uw restafval vrije kantoor gestoeld is en dat alle afvalstromen die uw kantoor verlaten grondstoffen zijn. Dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan en geborgd wordt om het kantoor restafval vrij te houden. Op deze wijze heeft u als organisatie op het gebied van afval er alles aan gedaan om zo duurzaam mogelijk met uw afvalstromen om te gaan en daardoor de minste impact op het milieu te hebben. 


Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact