Wat is Zero Waste?

Zero Waste is een term die op verschillende manier geïnterpreteerd kan worden. Tik “zero waste” in op Google en je krijgt binnen een seconde meer dan 480.000.000 hits. Zero waste is een begrip waarbij de ontdoener (organisatie) aantoont een beleid te hanteren waarbij restafval niet wordt getolereerd. Hierbij wordt gestreefd naar een werkomgeving die vrij is van afval en waar uitsluitend nog grondstoffen een plaats hebben. Zo wordt er een bijdrage geleverd aan het welzijn van de mensheid, het milieu, het hergebruik van grondstoffen, het verminderen van de CO2 footprint en de bevordering van een circulaire economie. In feite is Zero Waste een principe of een filosofie waarbij het gaat om het hele proces waarin alle partijen in een keten continu streven naar vermindering van restafval. Te beginnen met het terugdringen van het afval dat je zelf produceert maar ook van het afval dat door jouw gebruik elders in de keten ontstaat.

Wat is een Zero Waste Office?

Het afvalmanagementsysteem omvat het geheel van de producten die het bedrijf binnenkomen (via inkoop of via medewerkers/bezoekers), het gebruik van producten binnen de organisatie en het verlaten van de producten uit de organisatie (via eigen stroom of via medewerkers, bezoekers en leveranciers). Het afvalmanagementsysteem moet erop gericht zijn dat er zo min mogelijk restafval vrijkomt (niet boven het vastgesteld maximum). Daarnaast beoogt het afvalmanagementsysteem ook het terugdringen van alle vormen van afvalstromen, ook in het geval ze recycleerbaar zijn. Daar waar mogelijk worden er alternatieven voor producten gezocht die restafval zijn maar in deze veranderende markt is dit een blijvend proces. Denk bijvoorbeeld aan het stof in een stofzuigerzak.

Wat is het keurmerk Zero Waste Certification?

Het keurmerk Zero Waste Certification is een onafhankelijk en erkend keurmerk voor een Zero Waste Office. Hiermee wordt inzicht gegeven aan uw stakeholders dat de kwaliteit van het afvalbeleid voor uw restafval vrije kantoor gestoeld is en dat alle afvalstromen die uw kantoor verlaten grondstoffen zijn. Dit is de start van een proces waarin continu gewerkt wordt aan en geborgd wordt om het kantoor restafval vrij te houden. Op deze wijze heeft u als organisatie op het gebied van afval er alles aan gedaan om zo duurzaam mogelijk met uw afvalstromen om te gaan en daardoor de minste impact op het milieu te hebben. 

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact