1. Homepage
  2. Keurmerkcommissie Keurmerkcommissie

De Keurmerkcommissie

Wanneer doet een bedrijf nou echt aan duurzaam ondernemen? Volgens ons betekent dit dat de organisatie in haar activiteiten zich bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog over voert. Deze activiteiten zijn er op diverse vlakken denk hierbij aan; energie, huisvesting, afvalbeheer, inkoop, transport etc.
Maar met dit keurmerk richten wij ons specifiek op het afvalbeheer. En het afval dat u wel heeft, kunt u tot bijna 100% laten verwerken tot grondstof voor nieuwe producten. Dat is wat we bedoelen met zero waste.

De Keurmerkcommissie is in 2020 opgericht en heeft juist als belangrijkste taak het ontwikkelen, het uitdragen en beheren van het Zero Waste Keurmerk. Het hoofddoel van de commissie is om het kwaliteitsniveau van het gehele Zero Waste Keurmerk structureel te verhogen. De Keurmerkcommissie bestaat uit minimaal 3 leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring hebben met duurzaam ondernemen.

De besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid, de leden hebben één stem en besluiten die genomen worden mogen niet in strijd zijn met bestaande protocollen, reglementen en contracten.

De genomen besluiten van de Zero Waste Keurmerkcommissie zijn openbaar, de verslagen van de genomen besluiten zijn niet openbaar.

Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden?

De Zero Waste Keurmerkcommissie is eindverantwoordelijke voor het actualiseren, aanpassen en vaststellen van de Keurmerkeisen. In de regel wordt dit jaarlijks uitgevoerd, uitzonderingen hierop zijn toegestaan.

Hoe toetst de Keurmerkcomissie de kwaliteit van de inspecties?

Een vertegenwoordiging van de keurmerkcommissie woont ten minste jaarlijks een keurmerkinspectie bij en daarnaast beoordelen zij tenminste 10% van de inspectierapportages.

De Zero Waste Keurmerkcommissie is een zelfstandig en onafhankelijk orgaan en is daarmee alleen indirecte verantwoording schuldig over haar handelen aan Keurmerk Nederland.

De Keurmerkcommissie heeft onder andere diverse rollen en taken:

Bestuursleden

Willem
Naam  Willem Sterkenburg  
Bedrijf Renewi
Functie Manager Renewi EcoSmart
Keurmerk commissie Voorzitter Zero Waste Keurmerk
 

Willem begon zijn carrière in 1997 bij Van Gansewinkel. Na diverse commerciële en marketing functies, is hij na de fusie tussen Van Gansewinkel en Shanks in 2018, P&L verantwoordelijk voor EcoSmart.

Sinds november 2020 is hij benoemd tot Manager Renewi EcoSmart. Vanuit deze businessline wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de waste-to-product ambitie van Renewi (www.renewi.com).

Met zijn jarenlange ervaring op het commerciële vlak, weet hij de verbinding te maken tussen de klant behoeften en duurzame oplossingen op het gebied van afval- en grondstoffenmanagement.

Naam  Otto Friebel
Bedrijf BRBS Recycling
Functie Directeur BRBS Recycling
Keurmerk commissie Vertegenwoordiger vanuit brancheorganisaties
 

Als directeur van branchevereniging BRBS Recycling brengt Otto zijn kennis en ervaring van recycling, grondstoffen en Circulaire Economie in.

Zijn kennismaking met de recyclingbranche startte in 1993 bij het toenmalige Amerikaanse bedrijf BFI. Na het invullen van zowel commerciële als operationele functies bij Van Gansewinkel en Veolia zet hij zich nu in voor het algemeen belang van de Afval- en Recyclingbedrijven.

Zijn brede netwerk in zowel het bedrijfsleven, de overheid als NGO’s en andere brancheorganisaties zet hij in om onverwachte samenwerkingen te kunnen realiseren.

Henk
Naam  Henk Achterberg 
Bedrijf Keurmerk Nederland
Functie Projectleider / Inspecteur
Keurmerk commissie Vertegenwoordiger Keurmerk Nederland
 

Henk is sinds 2014 betrokken bij Keurmerk Nederland als adviseur. In zijn rol begeleidt hij nieuwe keurmerkinitiatieven van een plan naar een norm die in de markt staat. Sinds 2019 is hij daarom ook betrokken bij het initiatief om te komen tot een certificaat voor Zero Waste, wat begin 2021 heeft geresulteerd in het eerste uitgereikte certificaat. Als iemand van de inhoud die tegelijk goed vragen kan stellen, is hij in staat om samen met de initiatiefnemer een kwalitatief hoogwaardige norm te ontwikkelen.