1. Homepage
  2. Over Zero Waste Keurmerk
  3. Keurmerkeisen Keurmerkeisen

Keurmerkeisen

De keurmerkeisen voor het Zero Waste Keurmerk zijn als volgt opgebouwd en zijn ingedeeld in zes thema’s in de eisenlijst:

  • Thema 1: afvalinzamelaar
  • Thema 2: de medewerkers van de organisatie
  • Thema 3: de leveranciers van de organisatie
  • Thema 4: de inkooporganisatie
  • Thema 5: borging

U kunt uw bewijzen en antwoorden aantonen middels diverse documenten (zowel digitaal als hardcopy) en hierop enige toelichting kan geven.

Naast het certificaat wordt tevens een embleem bij het resultaat afgegeven. Deze kunt u zodoende ook versturen aan relaties, opdrachtgevers, medewerkers en instanties.

Hoe vaak vind een audit plaats?

De inspectie van het Zero Waste Keurmerk vindt een keer per jaar plaats. Na de eerste inspectie zullen de jaarlijkse herinspecties schriftelijk plaatsvinden door middel van aanlevering bewijslast. Na een periode van 5 jaar dient er weer een fysieke herkeuring plaats te vinden.

Wat is de werkwijze bij een keurmerkinspectie?

Het Zero Waste Keurmerk wordt bij de bedrijven in de organisatie zelf getoetst door vakkundige inspecteurs van Keurmerk Nederland.

Aan de hand van de checklist (op deze pagina te downloaden) kunt u voor uw bedrijf vaststellen of u klaar bent voor de audit.

Op de afgesproken datum zal de inspecteur in gemiddeld één dagdeel de checklist met u doornemen en beoordelen. Na afloop van de inspectie wordt bij succes het Zero Waste Keurmerk aan uw organisatie uitgereikt.

De inspectie wordt uitgevoerd aan de hand van de keurmerkeisen en toont aan of u objectief voldoet aan een aantal kritische punten op het gebied van een Zero Waste organisatie waarop opdrachtgevers en medewerkers u kunnen beoordelen.

Door het behalen van het Zero Waste Keurmerk toont u aan dat uw bedrijf tot de vooraanstaande bedrijven op het gebied van duurzaamheid in uw branche wilt behoren.

Download hier de eisenlijst